Enter your keyword

Avís legal

Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.unmondidees.com (en endavant, un món d’IDEES), del que és titular Lídia Villanova Pascual que actua en l’àmbit comercial sota la denominació d’un món d’IDEES i amb adreça a efectes de notificacions al C/ Frederic Soler 44, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona.

La navegació pel lloc web atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses a aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web amb conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront als propietaris del lloc web o enfront a tercers, de qualsevol danys i perjudicis que puguin produir-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Identificació i comunicacions

Per acomplir amb l’establert en la Ley 34/2002 del 11 de julio: LSSICE de Servicios de la Sociedad y la Información de Comercio Electrónico, un món d’IDEES posa a disposició dels visitants d’aquest lloc web la següent informació:

 • Nom comercial: un món d’IDEES
 • Nom fiscal: Lídia Villanova Pascual
 • NIF: 46598353P
 • Adreça: C/ Frederic Soler 44, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Correu electrònic: info@unmondidees.cat
 • Nom del domini a efectes d’identificació: http://www.unmondidees.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i un món d’IDEES es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin mitjançant de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

Condicions d’accés i ús

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant, un món d’IDEES condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia complimentació del corresponent formulari. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a un món d’IDEES i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’un món d’IDEES i a no fer-los servir per, entre d’altres:

 • a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia al terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

 • b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’un món d’IDEES o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics mitjançant els quals un món d’IDEES presta els seus serveis.

 • c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’un món d’IDEES o de tercers i, si escau, extreure informació.

 • d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’un món d’IDEES o de tercers.

 • e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

 • f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 • g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a un món d’IDEES, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat d’un món d’IDEES, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre un món d’IDEES i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part d’un món d’IDEES dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hipervincle prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a un món d’IDEES. En tot cas, el hipervincle únicament permetrà l’accés a la homepage o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre un món d’IDEES, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

un món d’IDEES no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

Política de privacitat

Aquest lloc web, compleix amb la normativa de protecció de dades (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normativa vigent). Per saber més consulti el següent enllaç.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

un món d’IDEES exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

 • b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

 • c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativo, un món d’IDEES no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, un món d’IDEES declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. un món d’IDEES no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. un món d’IDEES no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a un món d’IDEES identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web d’un món d’IDEES, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals d’Espanya.

Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.